Sida:Personne Svenska teatern 3.djvu/26

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

20

konungens och drottningens länstolar samt karmstolar för deras kungliga högheter. För excellenserna och deras fruar voro taburetter framsatta. Bakom taburetterna till höger stod en bänk för de utländska ministrarna och till vänster bakom excellensfruarna likaledes en bänk för statsfruarna och en för öfverstekammarjunkrarna. Dessutom funnos där de vanliga bänkarna för hofvet. I stora logen sutto alla hoffröknarna och de vakthafvande. Rikets ständer voro placerade i fyra loger på första radens sida, i åtta på andra radens sida och i lika många på den tredje. Talmännen hade erhållit platser i första radens fond till höger om den kungliga logen, och till vänster om densamma statsråden. De öfriga logerna på första raden voro upplåtna åt på hofvet presenterade damer och högre ämbetsmän, öfverståthållaren och generaladjutanten hade fått fem loger på andra raden att utdela. De återstående logerna därstädes hade lämnats åt de förnämligare borgarfamiljernas damer och herrar, hvilka icke voro presenterade på hofvet, samt åt legationernas sekreterare och öfriga tjänstemän. En del af platserna på fjärde raden fick begagnas af stadsinvånarna. På alla raderna sutto damerna på den främre bänken och herrarna bakom. Gamle kungen vågade sig icke på spektaklet. Drottningen infördes i salongen af tronföljaren, som var klädd i furstlig dräkt med blå sammetsstöflar, broderade med guldkronor och brämade med hermelin. Äfven prinsessan Albertina bevistade föreställningen, som började strax före klockan åtta och slutade först efter klockan elfva. Galarepresentationen den 9 november kunde taga