Sida:Personne Svenska teatern 3.djvu/36

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

30

klädda i hvitt med juveler. En rent af bländande belysning förhöjde toaletternas glans. Utom de sedvanliga kristallkronorna hade anbragts en tät rad af vaxljus kring hela taklisten och kring de fyra kakelugnskransarna. Den oerhörda värme, som däraf uppstod, afleddes genom skickligt anordnad ventilering. Vid de kungligas ankomst inemot klockan åtta hälsades de af musik från kungliga hofkapellets ledamöter och Karsten sjöng för tillfället skrifna kupletter med kör. Under aftonen uppfördes en af den i Kungliga teaterns kansli en kortare tid anställde dåvarande expeditionssekreteraren Anders Kullberg skrifven kantat, till hvilken kapellmästaren Eggert komponerat en särdeles vacker musik. Den sjöngs af handelsbokhållaren Gustaf Collin och operasångerskan Jeannette Wässelius jämte kör. Balen var ytterst animerad, och en framstående deltagare har yttrat, att ”festen var en af de präktigaste han sett i något land”.

Kronprinsens födelsedag den 26 januari högtidlighölls genom bal och supé hos drottningen, hvarunder dagens hjälte harangerades af sköldmön Brynhild i öfverstinnan Marianne Ehrenströms gestalt, assisterad af tvenne nordiska kämpar, framställda af baron Gustaf Stierneld och löjtnant Ehrenström. Scenen afslutades med en balett, utförd af hofvets damer och herrar iklädda svenska allmogedräkter. Dagen till ära erhöll prins Oskar titeln hertig af Södermanland.

Den två dagar därefter infallande Karlsdagen firades genom en déjeuner för hofvet, hvarvid prins Oskar afsjöng verser till kungen, skrifna af hans