Sida:Personne Svenska teatern 3.djvu/38

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

32

baletter som under festen för konungen på Karlsdagen.

En fullständig representation gafs på Slottsteatern den 8 mars klockan sju. Först spelades en komedi i tre akter ”Le mariage secret”, där grefvinnan Stierneld nu liksom för tio år sedan excellerade i m:me de Volmars roll. Emilie, som då återgafs af grefvinnan Aurore Gyldenstolpe, utfördes nu af hoffröken Hedvig Wachenfelt. De manliga rollerna innehades af de vanliga societetsaktörerna Gustaf och Karl Löwenhielm, Axel Mörner, Gustaf Adolf Sparre och Axel Ehrengranath. Pjäsen var gifven ett par gånger förut på hoffesterna under Gustaf IV Adolfs dagar och stod då äfven på Arsenalsteaterns repertoar. Därefter uppfördes en glad operett i en akt af Bouilly med musik af Pierre Crémont: ”La haine aux femmes”, i hvilken baronessans roll innehades af grefvinnan Adine Posse, född de Breant, öfverstens af grefve Gustaf Löwenhielm och trädgårdsmästarens af grefve Axel Mörner. Den gafs vintern 1824 några gånger på Kungliga operan under namn af ”Qvinnohataren”.

*

Emedan den gamle kungen betänkligt led af ålderdomssvaghet, och hans hälsa till följe däraf var mycket vacklande, kom kronprinsen att från första stunden utöfva ett stort inflytande på de allmänna angelägenheternas ledning. ”Hans salonger”, säger en minnestecknare, ”vimlade af vida talrikare uppvaktande än konungens, och allt tillkännagaf, att