Sida:Personne Svenska teatern 3.djvu/42

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

36

kammartjänaren af Gustaf Löwenhielm, öfverste Sainville af August Adelswärd och jockejen af major Gustaf Peyron. Därefter uppfördes den lilla glada Dalayracska operetten ”Les deux prisonniers”, där Adolfs och Klaras roller innehades af August Adelswärd och Marianne Koskull, kommendantens af Gustaf Löwenhielm och skogvaktarens af major Gustaf Boije. Till sist dansades en balett af fem par. Lördagen den 18 maj spelade Kungliga operans personal på Slottsteatern den nya feeri-operan ”Cendrillon”, som kort förut gjort ett sådant uppseende, och för hvilken vi skola närmare redogöra i sammanhang med de Kungliga teatrarnas repertoar. Den tog sig äfven nu förträffligt ut, ehuru den fick umbära en del af sin praktfulla iscensättning. En vecka därefter bevistade drottningen och deras högheter ett fransyskt spektakel i ”Nytta och nöje”, som började med Dieulafoys enaktskomedi ”Défiance et malice”, hvari mamsell Hjorth uppträdde som den unga änkan, och ryske legationssekreteraren grefve Santi som hennes tillbedjare. Därefter spelades en munter operett af friherrinnan Adelswärd, född Stierncrona, fröken Sofia Silfversparre, mamsell Hjorth samt August Adelswärd, Hohenhausen och sieur Passy.

Oaktadt man således på alla sätt försökte göra kronprinsessans vistelse här så angenäm som möjligt, fann hon dock ingen riktig trefnad, dels på grund af det hårda klimatet och våra små förhållanden, så färglösa i jämförelse med det brokiga Parislifvet, dels kanske också till följe af bristande harmoni mellan de kungliga damerna. I sällskap med sin