Sida:Personne Svenska teatern 3.djvu/49

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
43

högtidsfest den 15 november med tronföljarens, hans sons och prinsessan Albertinas besök, hvarvid kronprinsen hyllades genom afsjungandet af på franska språket af Johan Gabriel Oxenstierna författade verser.

Karlsdagen 1812 ägde på kronprinsens bekostnad en stor teaterföreställning rum på Slottsteatern, där hofvets medlemmar uppförde den redan från Bollhusets dagar bekanta treaktskomedien på vers af Charles Favart i öfversättning af Johan Gabriel Oxenstierna, ”Soliman den andre eller De tre sultaninnorna”, åtföljd af dansdivertissemanget ”Roxelanes kröning”, komponeradt af Jean Rémi Marcadet. Personlistan lydde: Soliman den andre, turkisk kejsare, friherre Reinhold Adelswärd; Osmin, seraljens chef, grefve Gustaf Löwenhielm; Mufti, friherre August Adelswärd; Elmire, en spansk slafvinna, hoffröken Charlotta Friesendorff; Delia, en tjerkessisk slafvinna, hoffröken Sofia Silfversparre; Roxelane, en fransysk slafvinna, hoffröken Marianne Koskull. I baletten dansades pas de deux af fröken Ulrika Rosensvärd och major Adolf Djurclou, pas de trois af grefvinnan Mina Gyldenstolpe, född de Geer, fröken Adelaide Piper och friherre David Stierncrona samt af fröknarna Hedvig Lewenhaupt, Charlotta Schultzenheim och löjtnant Richard Wennerqvist, klädd som morian, solo af fröken Ulrika Rosensvärd samt i slutscenen solo af fröken Hedvig Lewenhaupt och pas de deux af fröken Piper och friherre Stierncrona. Under februari och mars aflöste den ena stora balen den andra, hvarefter de kungliga i början af april begåfvo sig till urtima riksdagen i Örebro.