Sida:Personne Svenska teatern 3.djvu/57

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
51

kungliga privat-teatern på Wieden hafva äran uppföra för första gången "Trollflöjten", stor opera i två akter af Emanuel Schikaneder." Därefter uppräknas de i pjäsen uppträdande, och först sedan heter det: "Musiken är af herr Wolfgang Amadé Mozart, kapellmästare och verklig k. k. kammarkompositör. Herr Mozart skall af högaktning för en nådig och hedervärd publik samt af vänskap för styckets författare själf anföra orkestern. Texten, som är försedd med två kopparstick, på hvilka herr Schikaneder är framställd som Papageno efter den verkliga kostymen, säljes i biljettkontoret för trettio kreutzer. Herr Gayl, teatermålare, och herr Messthaler, dekoratör, smickra sig med att efter den föreskrifna planen för stycket ha arbetat med största möjliga konstnärlighet." Egendomligt är att se Schikaneders namn där prunka i stora bokstäfver, under det att endast en liten obetydlig stilsort påpekar Mozarts del i arbetet.

Första uppförandet af operan på den lilla torftiga Wieden-teatern mottogs i allmänhet ganska ljumt, men vid hvarje ny föreställning stegrades bifallet, så att operan under oktober månad kunde ges tjugufyra gånger och sedan alltjämt hade stort tillopp af åskådare. Mozart var sjuk redan innan han fullbordat sin opera, och under november månad förvärrades sjukdomen, så att han måste intaga sängen. Den 5 december på aftonen, under det att "Trollflöjtens" toner smekte den hänryckta publikens öron, afsomnade dess öfveransträngde kompositör. Schikaneder, hvars ekonomiska ruin Mozarts mästerverk förhindrat, bedrog honom skändligt på hans arfvode, och