Hoppa till innehållet

Sida:Personne Svenska teatern 4.djvu/137

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs
131

kjortelkyssningen vid fröknars presentation för drottningen och prinsessan. Den 22 maj ägde vigseln rum i München efter katolsk ritual, och i slutet af månaden sammanträffade kronprinsessan Josefina i Lybeck med drottning Desideria, som trots sin allbekanta obeslutsamhet omsider bestämt sig för att också bege sig till Sverige.

Kronprinsessans landstigning vid Manilla 1823. Efter litografi af G. A. Müller.

Ombord på det ståtliga linjeskeppet Carl XIII ankommo de efter tio dagars färd för lätta och behagliga vindar till Vaxholm, dit kronprinsen rest dem till mötes, och där de redan hälsades af det allmänna jublet. Lustfärdande, seglande och roende vimlade på vattnet och kring stränderna. Ju närmare man nalkades hufvudstaden, desto lifligare blef den rörliga taflan. Tidigt på eftermiddagen den 13 juni ankrade flottans fartyg utanför Manilla å