Sida:Personne Svenska teatern 4.djvu/151

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
145

öfversättning Lagerbielke retuscherat, imiterade Torsslow, som spelade ministern Strozzi, så illusoriskt Lagerbielke, att alla människor ögonblickligen kände igen den originelle förebilden. Då någon en afton i societeten frågade den gamle excellensen, om han sett Torsslows utmärkte Strozzi, svarade Lagerbielke helt diplomatiskt med det sedvanliga greppet i snusdosan: ”Nej, men jag har hört, att han lär imitera Talleyrand alldeles briljant!”

Åtskilliga indiskretioner, som Lagerbielke under sin Parisvistelse lät komma sig till last, väckte utrikesministern von Engeströms ovilja, och han blef 1811 skild från envoyéplatsen. Crusenstolpe omtalar, att han bland annat lär ha officiellt skrifvit ”Engeström ministre étranger aux affaires”, hvilket denne aldrig kunde förglömma. En skickligare och smidigare väktare för sina intressen hos den öfvermodige världshärskaren kunde dock Sverige svårligen finna, och hans depesch af den 26 oktober 1810 finnes införd både i franska och tyska diplomatiska verk såsom en föresyn till hjälpreda och undervisning. På grund af de stora skulder han genom sitt oregelbundna lefnadssätt åsamkat sig kunde han emellertid ej lämna Paris. Den lilla förtjusande, näpna m:lle Du Vert vid Théâtre français hade hjälpt honom att göra af med betydande summor, och den välkomne gästen i Tuilleriernas praktfulla salar måste hålla till godo med S:t Pélagies otrefliga krypin. Under sin korta vistelse i Frankrike 1814 betalade Karl Johan med sin vanliga frikostighet hans gäld och befriade honom omsider ur bysättningshäktet. Det dröjde dock länge nog, innan

10 — Svenska teatern IV.