Sida:Personne Svenska teatern 4.djvu/181

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
275

på skräpkammaren. Han behöfde dock ej riskera den saken, ty den lefver kvar ännu i Operans möbelmagasin, om den också sedan dess bytt klädsel många gånger om, och ej numera användes i de elegantaste gemaken.

Spelårets stora tilldragelse inträffade den 20 oktober, då för första gången gafs den tyske skådespelaren Pius Alexander Wolffs romantiska skådespel i fyra akter ”Preciosa” med körer och dans, hvartill Weber skrifvit en så härlig musik. Ämnet är hämtadt från en af Miguel de Cervantes’ novelas ejemplares, den idealistiska och sentimentala ”Preciosa, la gitanilla de Madrid”, hvilken äfven gifvit uppslaget till Victor Hugos Esmeralda. Den unga, bedårande zigenarflickan Preciosa har genom sin sång och dans samt sin förmåga att improvisera eröfrat hela Madrid, och alla förnäma täfla om att få se henne uppträda, så mycket mer som hennes ärbarhet och goda seder äro höjda öfver hvarje tvifvel, trots det yrke hon drifver och de äfventyrliga människor, som omge henne. Äfven don Francisco de Carcamo inbjuder henne till sitt slott, dit hon anländer med sin stam och väcker stormande bifall samt öfverhöljes med blommor. Sonen i huset, don Alonso, har länge älskat henne, och då äfven han till sist kastar till henne sin bukett, är det endast den Preciosa upptager och behåller. Andra akten försiggår under en månskensnatt i zigenarlägret. Alonso kommer för att förklara Preciosa sin kärlek och be henne följa honom. Ehuru hon älskar honom, vägrar hon dock att öfvergifva sin stam, hvars stöd hon är. När han finner hennes beslut oryggligt, försakar han den