Sida:Personne Svenska teatern 5.djvu/102

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

96

gamla naiva stilen och tilldrager sig i Arkadien. Sedan Strindberg dött 1829, firade orden, ”hvars prydnad och hvars lif han var”, följande sommar en vacker minnesfest till hans ära. Auroraordens sammankomster ägde rum i Kirsteinska huset inom Klara församling och voro mycket eftersökta och roliga. August Blanche har i sina Bilder ur verkligheten skänkt oss en högst drastisk skildring af en dylik aftonunderhållning.

När orden upplöstes 1835, uppgick den i ”Nya sällskapet”, hvilket redan följande år i sin tur öfvergick i det på hösten instiftade sällskapet ”Thalia”, som hade sin första sammankomst den 17 november 1836, och under många år roade sina ledamöter med sex à åtta teaterföreställningar för hvarje vinter. Enligt arbetsprogrammet för 1839—1840 var sällskapsspektaklens antal ökadt ända till tjugufyra. Min far, den i August Blanches teaterstycken flera gånger omnämnde, på sin tid mycket bekante sidenkramhandlaren, som hade sin bod i den då nybyggda basaren å Norrbro, var en särdeles flitig medlem af denna teaterorden och vann bland annat erkännande för sitt lyckade återgifvande af den svåra titelrollen i ”Shakespeare kär”.

Samtidigt med Auroraorden instiftades ett annat teatersällskap vid namn ”Polymnia”, hvars medlemmar tillhörde de mera burgna klasserna och hade sina sammankomster i Kirsteinska huset vid Munkbron. Mellan alla dessa teaterordnar uppstodo ofta strider och misshälligheter, hvilket tydligt framgår af den broschyr, som 1828 utkom med titel: ”Polymnia. Denna beryktade Ordens historia från dess