Sida:Personne Svenska teatern 5.djvu/58

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

52

emellertid att förnya sina kontrakt på dessa aflöningsvillkor och uppsatte en protestskrifvelse, daterad den 4 juli och undertecknad af herrarna Lindström, Berg, Lindman, bröderna Kinmansson, Torsslow, Almlöf och Fahlgren, fruarna Erikson, Lindström, Deland (fattas) och Bock samt mamsell Strömstedt. På hösten, när teatern åter skulle börja sin verksamhet, blef det ett förfärligt väsen i tidningarna, som togo parti för eller emot "dessa jakobiner", såsom Granskaren kallade de protesterande, och hela Stockholm sysselsatte sig knappt med något annat än detta. I början af september ämnade de fjorton hyra Auroraordens lokal i Kirsteinska huset för att där ge privata föreställningar, och Torsslow planlade till och med ett teaterföretag i Göteborg. I skrifvelsen till Auroraorden framhölls, att en skådespelare, som önskade lämna Kungliga teatern, icke kunde under dåvarande förhållanden få någon liknande anställning i hufvudstaden. Härigenom bragtes åter på tal frågan om Kungliga teaterns uteslutande rätt att utöfva offentlig teaterverksamhet i Stockholm.

Gustaf Åbergssons många ansökningar att få i hufvudstaden upprätta en enskild teater hade, såsom i föregående del omtalas, icke ledt till något resultat. Nu ingaf kapten Anders Lindeberg till Kungl. Maj:t en inlaga med samma åstundan, men fick i februari 1828 afslag. I december samma år ingick han till Kungl. Maj:t med begäran att från den 1 juli påföljande år få öfvertaga förvaltningen af Kungliga teatern på vissa villkor. Från staten skulle han få det sedvanliga bidraget af 4,500 rdr. bko och tvåhundra famnar ved; dessutom hyressummorna för uthyrda