Sida:Personne Svenska teatern 5.djvu/82

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

76

inspärrad. Orbassan inkommer för att föra henne till döden. Hennes far söker rädda henne. Orbassan inbjuder de närvarande riddarna att strida med honom för att förfäkta hennes oskuld, men mot den oöfvervinnlige Orbassan vågar ingen draga sitt svärd. Då inträder Tankred liksom sänd af himlen och kastar sin handske för Orbassans fötter, hvilken upptager den. Nästa scen spelar på Syrakusas torg. Vid tonerna af en festmarseh blir Tankred, som besegrat Orbassan, af soldaterna inburen på en sköld. Någon förklaring äger dock ej rum mellan de älskande, emedan Tankred löper ifrån Amenaid, så snart hon vill berätta sammanhanget. Tankred blir emellertid utsedd till härens anförare i stället för Orbassan och dödar saracenernas anförare, hvarefter försoning äger rum, och de älskande förenas, i stället för att Tankred i Voltaires tragedi dör. För öfrigt hade, efter hvad den svenske textbearbetaren, stadsmäklaren Åbergsson, i sitt företal till den tryckta pjäsen berättar, den italienske librettförfattaren, då han förvandlade Voltaires tragedi till opera, behandlat ämnet med en planlöshet och brist på sammanhang, som fullkomligt besannar den gamla anmärkningen, att i Italien texten till en opera blott är en förevändning att få ge en konsert. I detta företal säges äfven: ”Tankreds sångparti är besynnerligt nog komponeradt för kontraalt, hvarför ock denna roll utrikes spelas af fruntimmer. Ett förhållande så rakt stridande mot sunda förnuftet skulle säkert hos oss blifva stötande, oberäknadt svårigheten att finna en aktris med nog mycken intelligens för att spela hjälte. Vår förtjänstfulle