Sida:Personne Svenska teatern 6.djvu/166

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

160

tio första representationerna; för halft spektakel och för mindre än halft spektakel i förhållande därtill; för öfversättningar och bearbetningar betalades 1/12 för respektive 12, 9 och 6 representationer, allt med afdrag af 272 rdr för dagkostnader. För villkorligt antagna pjäser äger direktionen att erbjuda ett mindre arfvode än det i tariffen utsatta eller, då sådant kan anses lämpligt, inköpa arbetet med en summa i ett för allt. Till detta slag af pjäser räknas äfven öfversättningar af mindre stycken på prosa, hvilkas spelning icke upptager en timme. Faller en pjäs vid första representationen och pröfvas icke vidare kunna uppföras, är författaren eller översättaren icke berättigad att uppbära någon som helst auktorsandel. Samma påföljd äger rum, om han låter trycka arbetet, innan det spelats. För komponerandet af nya baletter bestämmer direktionen skäligt arfvode. — Spelåret räknas från 1 juli, och sommarferierna kunna växla från sex veckor till tre månader.

Innehållet af det kungliga brefvet jämte uppsägningen meddelades personalen 28 december, men samtidigt underrättades den, att regeringen förklarat sig skola återupprätta teaterverket, hvartill konungen ville bidraga med 36,000 rdr bko årligen, om garantier kunde lämnas för verkets framtida bestånd. Det var som att sätta luntan till krutdurken. I synnerhet den eldfängde, öfverspände Torsslow tog illa vid sig, och upphetsare saknades ingalunda. Större delen af aktörsstaten samlades hos honom 4 januari 1834 för att öfverlägga om, hvad som var att göra. De tjugufyra närvarande förbundo sig skriftligen att ej taga