Sida:Personne Svenska teatern 6.djvu/260

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

254

teatern anställdt fruntimmer, väl kändt af alla våra unga eleganter”, cessionerade med en brist af 20,000 rdr bko.


Sid. 41.

På grund af Sara Torsslow-bildens stora likhet med originalet får man hoppas, att äfven Henriette Widerberg, af hvilken eljest intet ungdomsporträtt finnes, är lika väl träffad.


Sid. 50.

Antonia Adamberger, f. 30 dec. 1790 i Wien, † därstädes 25 dec. 1867, var dotter till tenorsångaren A. och den berömda hofskådespelerskan Maria Anna Jaquet, vid hvilkens afskedsföreställning 22 febr. 1804 hon själf f. f. g. beträdde scenen. Efter moderns död 5 nov. s. å. ledde skalden Heinrich von Collin den unga flickans uppfostran. Utmärkt icke blott genom skönhet och talang utan även genom en fläckfri vandel, blef hon snart en af Tysklands främsta konstnärinnor inom det tragiska facket och tillhörde Burgteatern till 1817. För den tyska litteraturen fick hon en särskild betydelse genom sin förbindelse med Teodor Körner, som ägnade flera förtjusande dikter till henne under deras förlofningstid, benämnde sitt drama ”Toni” efter henne och skref ”Hedvig eller Banditbruden” för henne liksom Helenas roll i ”Zriny”. Hennes hjältesjäl uppmuntrade honom, då han drog ut i den heliga strid, hvarifrån han icke kom tillbaka. Först fyra år senare gifte hon sig med en annan frivillig från frihetskriget, den sedermera som arkeolog och konsthistoriker berömde Josef Arneth. Sedan 1830 stod hon i nära förbindelse med kejsarinnan Karolina Augusta, hvilken anförtrodde henne att utföra många af sina kärleksverk. Sorgen öfver Körners förtidiga död återvaknade, så ofta hans namn nämndes, och kostade henne bittra tårar.