Sida:Personne Svenska teatern 6.djvu/35

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
29

"Hofnarren", komedi i två akter af Mélesville och Xavier. Styckets brister öfverskyldes af Lars Hjortsbergs förträffliga spel såsom skolmästare och ofrivillig hofnarr. Torsslow i hertigens af Ferrara roll och Almlöf som hans minister voro äfven utmärkta, och Emilie Högquist vann bifall genom ett sant och otvunget återgifvande af den undergifna, men ömma och själfulla Paola, magisterns systerdotter och den blifvande hertiginnan. Pjäsen, som samlade fullt hus äfven vid andra uppförandet, gafs sju gånger under spelåret. Då skolmästaren på premiären bland sina papper på bordet letade efter kartor öfver Ryssland och Portugal och frågade sin gamla Susanna, om hon icke sett dem, svarade hon bland annat, att "det kommit en stor plump på Ryssland". Vid senare föreställningar hade plumpen, efter hvad teaterskvallret visste förmäla, till följe af en vänlig påstötning från vederbörligt håll blifvit öfverflyttad på Portugal. — Kort före jul gafs den roliga tvåaktskomedien "De förtrogne", skrifven redan 1811 af Adolf Müllner, författaren till det dystra sorgespelet »Skulden». Innehållet är i korthet att von Maltens systerdotter Sophie älskas af Henrik von Strahlen. Till följe af en duell måste denne fly, men återkommer under en trädgårdsmästares förklädnad för att få träffa sin älskade. Under hans frånvaro har von Malten (Fr. Kinmanson) planlagt ett giftermål mellan Sophie och en ung sprätthök von Saar. Emellertid finnes en tredje aspirant på den vackra flickans hand, en major von Hagen, hvilken för att kunna nalkas henne förklädt sig till ridknekt och såsom sådan tagit tjänst hos von Malten. Henriks