Sida:Personne Svenska teatern 7.djvu/119

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
113

spelade de unga sönerna vackert och sympatiskt. Därefter uppfördes "Califen i Bagdad" med Sällström i titelrollen, Charlotte Ficker som Zelinda, Matilda Gelhaar som Fatme och "för denna enda gång" Jeannette Wässelius som Lemaina. Hon hade under dessa sjutton år åldrats betydligt, men "man kunde ej återse dessa starka och lifliga ögon och detta skälmska löje, som sväfvade på hennes läppar utan ett nöje, som väckte angenäma minnen från fordom". I baletten "Zelindas kröning", som afslutade föreställningen, fick man se ej blott den bekanta schaldansen väl utförd, utan också en vapendans, hvari utom balettens premiärpersonal äfven Charlotte Erikson och Emilie Högquist deltogo, beväpnade med svärd och sköld. Därefter inropades recettagerskan.

I Ladugårdslands kyrka ägde 10 juni en stor konsert rum, hvars behållning lämnades till Musikföreningen i Salzburg såsom bidrag till Mozarts minnesvård. De uppträdande voro Harmoniska sällskapet, hofkapellet, artister från Kungliga operan, musikälskare och Operans kör. Programmet bestod af följande arbeten af Mozart 1:o uvertyren till op. "Idomeneo" jämte kör, recitativ och aria med kör, tersett med kör, kvartett och slutkör ur samma opera; 2:o symfoni D-dur; 3:o körer ur Requiem. Biljetterna kostade 1 rdr 16 sk bko. Musikläktaren var draperad i mörkblått med stjärnor öfversålladt kläde, hvarpå Mozarts namn skimrade i gyllene bokstäfver, krönt af en rik stjärnkrans. Kyrkan var eklärerad med otaliga ljuslågor, hvilka i aftonsolens sken lyste likt guldkulor. Solopartierna sjöngos af hofsångaren Isak Berg och trenne musikälskarinnor.


8 — Svenska teatern VII.