Sida:Personne Svenska teatern 7.djvu/120

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

114

Sista föreställningen för spelåret 14 juni gafs till förmån för Elise Frösslind. En liten komedi af Dennery "Fullmagten eller En af de tre" inledde programmet, en rätt klen produkt, där recettagerskans dotter, mamsell Emilie, försökte sig som den unga flickan, hvilken roll följande spelår öfvertogs af Fanny Hjortsberg. Ett flöjtpotpurri af Kummer utfördes af Bock, och en aria ur Titus sjöngs af fru Enbom, hvarefter man med nöje återsåg "De begge talismanerne" (se del V sid. 92), hvars premiär gafs 1830 som recett för Elise Frösslind, och hvars tolfte och sista uppförande i Stockholm nu fick göra samma tjänst. När man såg hennes naiva och graciösa spel som den lilla rödlufvan, behöfde man verkligen affischens försäkran för att tro, att det var hennes båda fullvuxna döttrar som spelade, den ena i förpjäsen och den andra här i operetten. Det var mamsell Karolina, som, ehuru hon 1834 lämnat sin kortvariga anställning vid teatern, fortfor att uppträda på sin mammas recetter och nu utförde sin debutroll från 1830. I ett särskildt tillagdt divertissemang fick man se den vackra fackeldansen ur "Gustaf Vasa", hvari Emilie Högquist deltog dagen till ära. Hennes fina gestalt gjorde en angenäm effekt och framkallade ett allmänt applåderande. Det var fullt hus, och Elise Frösslind inropades.

*              *
*