Sida:Psalm1695-1.djvu/105

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
186 Konung Dawidz Psalmer. Konung Dawidz Psalmer. 187


6. Han skal medh stora herlighet
Döma then hedna skara:
Stort fall hafwer han them beredt/
Och wil them intet spara.
Werldenes Första skal han slåå/
Hans rijke nederläggia också/
Eij kan honom thet fela.

7. Doch skal han först then bittra dödh
Vthi sin mandom lida/
Och frälsa sitt folck af all nödh/
Som spordt warder så wijda:
Sedan tridie dagen vpståå/
Til ewig tijd regera också
En alzmächtiger HErre.

8. Thess ware Gudh i Himmelrijk
Lof/ prijs förvtan ända:
Som wärdades så nådelig
Oss thenna salighet sända.
Hans helga Ord hafwa thet sagt;
Them bör oss allom gifwa macht:
Eij står oss tå til trängia.


89.
Then 112 K. D. Psalm.

Koral nr 89 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/89 saknas

1. SÄll är then man som fruchtar Gudh/
Och stoor lust hafwer til hans budh:
Mächtig warder honom hans sädh/
Och af Gudi wälsignad medh.

2. Hans huus skal warda wäl försedt
Medh rijkedom och ymnoghet:
I mörkret skal han fåå ett lius/
Som lysa skal hans hiertas huus.

3. Han länar gierna och giör wäl/
Hans taal är alt medh rätt och skiäl:
Ty blifwer hans åminnelse
I en ewig wälsignelse.

4. Til Gudh han sätter alt sitt hopp/
Och fruchtar intet för anlopp:
Han blifwer in til ändan fast/
Men fienden förgås medh hast.

5. Han hafwer ock af hiertans art
Them fattigom sitt brödh ospardt:
Ty blifwer hans rättferdighet/
Och han vphögd i ewighet.

6. Then orättwise skal thet see/
Och twina bort af hiertans wee/
Ty hans förslag/ begär och acht
Förgås och warder platt förlagt.


90.
Then 113 K. D. Psalm. Se tonen Num 345.

1. TU som wil HErran tiena
I sann gudachtighet/
Skal prisa hans Namn allena/
Nu och i ewighet;

Aa 2 Från