Sida:Psalm1695-1.djvu/107

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
190 Konung Dawidz Psalmer. Konung Dawidz Psalmer. 191

91.

Then 114 K. D. Psalm.

Koral nr 91 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/91 saknas

1. TÅ Israel af Egypten drog/
Och Jacobs huus thet giorde uthtog
Ifrån ett fremmand lande:
Tå wardt Juda hans egendom/
Och wåldet til Israel kom/
Efter sitt swåra bande.
Thet hafwet såg och flydde fast/
Jordanen wände sigh medh hast/
Bergen som wädrar sprungo fritt/
Och högarna som lamb och kijd/
Af frögd för Gudz folck Israel.
Ty siunge wij nu medh godh skiäl/
Halleluja/ Halleluja.

2. Tu haaf hwij rymde tu så up/
Jordan hwij wände tu titt lopp/
När Israel tigh mötte?
I berg hwij sprungen i så snäll
Som wädrar/ och i höge fiäll/
Som Lamb för herdars fötter?
För HErran skalf tå jordens grund/
För Jacobs Gudh så margelund/
Then hellebergen wända kan/
Til wattusiör uthaf fast land/
Och låta uthaf hårda steen
Uthbrista källan frisk och reen.
Halleluja/ Halleluja.

3. Lof ske wår Gudh och Fader blijd/
Som oss bewarar allan tijd/
Then wij som barn påkalle:
Thesslikes ock hans enda Son/
Som sitter på sins Faders thron/
Och manar godt för alla:
Samt Helga And wår tröstar sann/
Then alla sanning lära kan/
Och leder oss på rättan stigh/
Och suckar medh oss dagelig.

Thet Then