Sida:Psalm1695-1.djvu/11

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Korrekturläsningen av denna sida är påbörjad men inte fullständig. Se kommentarer i historiken och på diskussionssidan

Sex sunt af Purif. Bis sex sum usqve Philippi:
Ad Jacobum totidem: Novem sund ad Michâelem:
Sex ad Martini: sex ad natalia Christi:
Adde diesocto totus complebitur annus.

Cap. V. Om Sole-Cirkelens 1 Beskrifwelse.

SOle-Cirkel är XXVIII åhrs tijd/ efter hwilkas omlop/ Söndags bokst. och Högtidsdagarna komma til theras wanliga ställe igen.

Thenne Cirkelen upfinnes på thett sättet: 1. lägg 9 til förestälta Christi åhretahl (ty Christus föddes på thet 9 Sole-Cirkels åhret) sönderdela then summan igenom 28. 3. Thet talet/ som upstifer efter divisionen in quoto, gifwer tilkänna huruoffta SoleCirkelen är omlupen ifrån Christi födelse. Thet som öfwerblifwer är Solenes-Cirkel på förestälta åhr. Om intet blifwer uthöfwer/ så är thet sidsta eller XXVIII Sole-Cirkels åhret. Exempel på 1634 Christi åhr: 1. lägg 9 til samma åhretal/ s blifwer summa 1643. 2. Thenna summan fördelad genom 28/ gifwer in quoto tilkänna/ at Sole-Cirkelen är omlupen 58 resor ifrån Christi födelses tijd/ och thet öfwwerblefne talet XIX är samma åhrs SoleCirkel.