Sida:Psalm1695-1.djvu/110

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
194 Konung Dawidz Psalmer. Konung Dawidz Psalmer. 195

Från them han hielpen sänder/
Och skickar uth sitt lius.
HErren migh hielp bejakar/
Som Himmel/ jord haar giordt:
Han min böön eij försakar/
Men skyddar migh alt fort.

2. Han låter mina fötter
Eij linta/ ty han är
Eij sömnig eller trötter/
Men blijr migh altijd när.
Han nådigt migh bewarar/
Och skygger mina hand;
Migh dagh och natt förswarar;
Wälsignar ock mitt stand.

3. Alt ondt han från migh wänder/
Och frälsar mina siäl:
Ehwad som hälst migh händer/
Så slutes thet doch wäl.
Min uthgång han bewarar/
Min ingång lika så:
Sin nådh Gudh aldrig sparar
För them medh honom stå.

96.

Then 124 K. D. Psalm.

Koral nr 96 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/96 saknas

<poem>1. UTan HErren faller oss til När fienderna mot oss strida/ Så är medh oss förlorat spel/ Wij kunne them eij bida. Om han Israels beskärm eij är/ Och för oss alla omsorg bär/ Fåfäng är tå wår möda.

2. Menniskiors krafft och wijshet stoor Måste oss eij förskräckia: HErren som i högdene boor

Om Bb 3 Doch