Hoppa till innehållet

Sida:Psalm1695-1.djvu/110

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har inte korrekturlästs
194 Konung Dawidz Psalmer. Konung Dawidz Psalmer. 195

Från them han hielpen sänder/
Och skickar uth sitt lius.
HErren migh hielp bejakar/
Som Himmel/ jord haar giordt:
Han min böön eij försakar/
Men skyddar migh alt fort.

2. Han låter mina fötter
Eij linta/ ty han är
Eij sömnig eller trötter/
Men blijr migh altijd när.
Han nådigt migh bewarar/
Och skygger mina hand;
Migh dagh och natt förswarar;
Wälsignar ock mitt stand.

3. Alt ondt han från migh wänder/
Och frälsar mina siäl:
Ehwad som hälst migh händer/
Så slutes thet doch wäl.
Min uthgång han bewarar/
Min ingång lika så:
Sin nådh Gudh aldrig sparar
För them medh honom stå.

96.

Then 124 K. D. Psalm.

Koral nr 96 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/96 saknas

<poem>1. UTan HErren faller oss til När fienderna mot oss strida/ Så är medh oss förlorat spel/ Wij kunne them eij bida. Om han Israels beskärm eij är/ Och för oss alla omsorg bär/ Fåfäng är tå wår möda.

2. Menniskiors krafft och wijshet stoor Måste oss eij förskräckia: HErren som i högdene boor

Om Bb 3 Doch