Sida:Psalm1695-1.djvu/112

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
198 Konung Dawidz Psalmer. Konung Dawidz Psalmer. 199

6. Säll är then stadh/ sålt land och by/
Then Gudh wil wäl bewara/
Och sielfwer blifwa HErre i/
Ty han är utan fahra:
Eij går medh skam/ men kommer fram;
Ty Gudh för then sigh rustar:
Han är thess hopp/ som fiendens lopp
Snart dämpar/ och hans lustar.

7. Ty lofwom Gudh som oss wäl bör/
För sin miskund och nåde.
Som han i alla tider giör/
I medgång och i wåde.
Ty se nu til/ och får eij will/
På Gudh allena trösta:
Utan hans hand/ kan huus och land
I högsta flor snart brista.


98.

Then 128 K. D. Psalm.

Koral nr 98 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/98 saknas

1. SÄll är then man som fruchtar Gudh/
Och gierna wandrar i hans budh.
Tin egen hand tigh föda skal:
Så lefwer tu wäl och utan qwahl.

2. Tigh blifwer hustrun i huset hull/
Såsom en qwist af wijnbär full:
Tin barn omkring titt bord också/
Som friska olioplantor stå.

3. Sij rätt så wälsignas then man/
Som i Gudz fruchtan lefwa kan:
Han warder ock then olycko frij/
Som wij alle födas uthi.

4. Af Zion signar Gudh tigh så/
Then hignad låter han tigh fåå:
Medh glädie skal tu altijd see
Jerusalem godh lycko skee.

5. Skal tu ock skåda ther til medh/
Til ett stort tahl förökas tin sådh.
Ja/ frijd öfwer Gudz Israel/
Skalt tu ock see at alt går wäl.


99.

Then 130 K. D. Psalm.

Koral nr 99 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/99 saknas

Tin C c 1. Af