Sida:Psalm1695-1.djvu/115

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
204 Konung Dawidz Psalmer. Konung Dawidz Psalmer. 205

När wij tå tänckte på Zion/
Fast bitterlig wij grete:
Och hängde up medh bottert modh
Wåra harpor och spel så godh
På the pilträä och wide/
Som ther äro i theras land;
Ther måtte wij stoor spott och skam
Daglig uthaf them lida.

2. The oss fångna höll så lång/
Stoor harm the oss ther giorde;
Af oss teh ock bedder en sång/
Medh fast spotsklige orde/
Och sökte i wår sorg och leed
En lustig sång oss til förtret:
I skolen oss här siunga
En wiso skiön/ en lustig toon/
Som dichtad är uthi Zion/
Och oss må lustigt klinga.

3. Huru kan man i thenna twång
Och nödh som är förhanden/
HErranom siunga en lofsång/
Så wijdt i främmand lande?
Jerusalem! om jagh titt land
Förgäten warda:
Om jagh eij täncker på Zion/
Min tunga lode widh min gohm/
Igenom wärcken hårda.

4. Om jagh icke medh allo flijt/
Jerusalem/ tigh ährar/
Och tigh berömmer
högt och wijdt/
Emedan werlden wahrar.
Förgät eij Edoms barn/ o HErr/
Medan Jerusalem til är/
Som af ondsko så ryta:
Rif nedh/ rif nedh i alla stund:
Uthrota them rätt slätt i grund/
At the sigh meer eij syta.

5. T u snöda dotter Babylon/
HErrans hand tigh förstöre.
Wäl är then tigh gifwer tin löön/
Och tigh igen påförer
Tin skalckhet och titt stolta ståt/
Och mäter tigh medh samma mått/
Som tu oss hafwer mätit.
Wäl är then tina barn så kleen
Fattar och slår emot en steen/
At titt Namn är förgåtit.

103.

Then 139 K. D. Psalm.

Koral nr 103 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/103 saknas

Och Jagh