Sida:Psalm1695-1.djvu/128

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
230 Adwents Psalmer. Adwents Psalmer. 231

II.
Adwents Psalmer.

116.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 116 [visa] [redigera] [historik] [rensa sidcachen]

Musical scores are temporarily disabled.


1. FRögda tigh tu Christi brudh/
Emot tin HErra och Gudh:
Förhanden är hans nåde/
Som the Propheter spådde.
Hosianna/ heder och ähra
Skal thenna wår Konung wara.

2. En Åsna honom bär/
Som doch en Konung är.
Hans prål är ganska ringa;
Doch kan han döden twinga. Hosianna etc.

3. Han är sachtmodig och godh
Både i sinne och modh:
Salighet haar han at föra.
Thet skal hans brudh tilhöra. Hosianna/etc.

4. Låt vp tina portar wijdt/
Christum biud heem til tigh;
Han achtar hos tigh gästa/
Tin salighet til bästa. Hosianna/etc.

5. Gack vth af tin paulun/
Och se een gladelig syn;
Här rider ährones Konung/
Gläd tigh tu dotter Zion. Hosianna/ etc.

6. Strö qwistar på hans wägh/
Och spar tin kläder eij/
Bekänn tigh vppenbarlig/
Ty werlden är så fahrlig. Hosianna/ etc.

7. Tin barn stora och små
Skola giöra lika så;
Then ganske Hedna Skara
Skal siunga vtan fahra:
Hosianna/ heder och ähra
Skal thenna wår Konung wara.

117.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 117 [visa] [redigera] [historik] [rensa sidcachen]

Musical scores are temporarily disabled.
Han Gg Tigh