Sida:Psalm1695-1.djvu/22

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
20 Trones Artiklar. Trones Artiklar. 21

Then af Himmelen nederfoor/
Och på sigh togh wår synd så stoor.

3. Sielf Gabriel thet witne bäär/
Han af Gudz Anda aflad är/
Och födder vtan syndameen
Vthaf Maria jungfru reen.
Then ock genom sitt helga ord/
Sins Faders wilia haar kungiordt.

4. Then för wår synd på korsset stodh/
Och rinna lät sitt dyra blodh;
Then HErren war så godh och huld/
At han betalte wåra skuld/
Och frälste oss vthaf all nödh/
Alt medh sin blodh och bittra dödh.

5. Blef sedan nederlagd i graf/
Och sigh til helwetet begaf/
Och wijste sigh en öfwermann/
Som öfwer döden seger wann/
At Satan ingen skada må/
Som JEsum Christum troor vppå.

6. På tridie dagen han vpstodh
Medh stoor triumph then hielte godh:
Han sedan vp til Himla foor/
Medh krafft och segerwinning stoor/
Och sitter Gudh sin Fader när/
Och beer för oss på jorden här.

7. Tädan han komma skal igen/
Mächtigh at döma hwar och en/
Lefwande också döda rätt/
Och gifwa them sin löön all slätt/
Them trognom roo i Himmels högd/
Men them otrognom pijn’ och blygd.

8. Jagh troor på Gudh then Helga And/
Tridie person i Gudom sann/
Then af Fader och Son vthgår:
Genom Propheterna många åhr
Han talat haar/ och witnar rätt/
The trogne äro Guds barn all slätt.

9. Jagh troor at en Församling är/
Ther Christus wil oss wara när/
Ther han blijr dyrckad och wäl känd/
Genom sitt ord och Sacrament:
The hel’gas samfund finnas ther/
Som HErran sin Gudh hafwa kär.

10. Jagh troor at Gudh af sin miskund/
Förlåter för sin Son all synd/
Allom som troo och warda döpt/
Ty Christus hafwer them dyrt köpt.
The äro af hans blodh renade/
Och medh Gudi förenade.

11. Jagh troor förwist ther hoos också/
Mitt kött af jorden skal vpstå.
Ett ewigt lijf förwänter jagh
Tilkomma vppå domedagh:
Ther wij hoos Gudh i Himmels högd/
Medh Christo skola hafwa frögd.

12. Then thetta troor och tröstar på/
Gudz nådh och wänskap skal han fåå/
J kärlek också tolamodh/
Är han sin nästa from och godh.

Them C 3 Thet