Sida:Psalm1695-1.djvu/25

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
26 Om Döpelsen. Om Döpelsen. 27


Som oss monne förderfwa.
Lät oss alla ewinnerlig/
Titt Rijke få at ärfwa/ Amen.

11.
Se tonen Num. 127.

HImmelske Fader frome/
Helgat warde titt Namn.
Titt Rijke til oss komme.
Hielp ock tin wilia fram.
Gif brödh. Förlåt wåra synder.
Förstör all Diefwuls funder.
Fräls oss från ondo/ Amen.

IV. Om Döpelsen.

12.

Koral nr 12 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/12 saknas

1. WÅr HErre Christ kom till Jordan/
Alt som Gudh Fader wille/
At låta sigh döpa af Sanct Johan/
Och all rättwiso vpfylla.
Thet saliga badh han stichtade tå/
Som wij nu döpelse kalle:
I hwilko han oss wille twåå/
Borttaga synder alla/
Genom sin dödh och pijno.

2. Döpelse är/ thet tro förwist/
Så mån oss Skriften lära/
Ett watn som tager bort all wår brist/
Thet ingen kan vmbära.
Watn är thet wäl/ så säger Gudh/
Doch icke watn allena:
Ther medh är ock Gudz Ande och budh/
Som giör af synder rena.
Gudh sielf är then oss döper.

3. Thet skedde alt för wåra skuld/
Af Himmelen lät sigh höra
Gudh Fader/ som oss är så huld/
Han lärde hwad wij skole giöra/
Och sade: thenne är min Son/
Som jagh hafwer kär öfwer alla/
En HErre och Konung i Himmels thron/
Til honom skolen i eder hålla/
Eder Mästare skal han wara.

4. Tå öpnades ock then Himmel skär/
Gudz Anda sågh han nedkomma/
I dufwo hamn på JEsum ther/
Blef han medh mycken fromma.
Ty skole wij troo fullkommelig/

När