Sida:Psalm1695-1.djvu/52

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
80 Konung Dawidz Psalmer. Konung Dawidz Psalmer. 81

40.
Then 23 K. D. Psalm.

Koral nr 40 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/40 saknas

1. Hwad kan migh ståå til trång och nödh/
Ty HErren Gudh migh föder?
Han spisar migh med himmelskt brödh/
Och i godan beet förer;
Migh til thet watnet leder han/
Som migh tilfyllest swalka kan/
Thet är hans Helge Ande.

2. För sitt Namn skull leder han migh
Jn vppå wägen rätta;
Ther min siäl wederqwecker sigh/
Och af hans Ord sigh mättar.
Ty är jag tröst och vtan qwahl/
Om jagh än kommer i mörcksens dahl/
Ty tu äst medh migh HErre.

3. Tin käpp och staf beware migh/
At jagh widh hiorden blifwer.
Thess är jagh gladh och tackar tigh/
Som migh ock ther medh drifwer.
Tu hafwer migh beredt ett bord
Bespisat medh titt helga Ord/
Mot them som migh bedröfwa.

4. Tu hafwer giordt mitt hufwud fett
Medh goda olio tina/
Som är tins Andes ymnoghet/
Then tu migh låter skina.
Jagh warder af tine godhet
Ewinnerliga wäl försedd
I tino Huse/ Amen.

41.
Then 24 K. D. Psalm. Se tonen Num. 116.

1. THen stora wijda jord/
Och hwad som ther på boor/
Samt alla werldzens ändar
Haar Gudh i sina händer:
Ja alt then hon kan bära/
Bär honom prijs och ähra.

2. Ty han haar hennes grund/
Medh ett Ord af sin munn/
På lösa watnet banat/
At hennes tyngd haar stanat.
Hon haar eij andra stoder
Än hafwet och thess floder.

3. O HErre ho skal gåå
På titt Berg? ho skal ståå
Uthi titt rum thet helga/
Och ther titt lof förtälia?

Thess L Hwem