Sida:Psalm1695-1.djvu/80

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
136 Konung Dawidz Psalmer. Konung Dawidz Psalmer. 137

Oss signe Gudh then Helge And:
Alzwåldige Gudh i Himmels Thron
Fruchtes och Wördes i alla land.
Wij säije af hiertat/ Amen.

68.

Then 69 K. D. Psalm.

Koral nr 68 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/68 saknas


1. HIelp migh/ min Gudh/ min sorg migh qwäl/
Stoor watn gåå alt til min siäl/
Stormwågen migh fördräncker:
Jagh siunker nedh i diupan dy/
Migh falnar både hull och hy:
På tigh jagh lijkwäl täncker.
Jagh hafwer ropat migh all trött/
Min hals är hees/ min syn förnött:
Efter min Gudh jagh bidar/
Medan jagh thetta lider.

2. The som migh hata utan skiäl/
Och migh förfölja i hamn och hål/
Äro fast starcke och mångt.
Thet betalar jagh nu dyrt nogh/
Som jagh medh roof ingom från tog;
Thet giör the öro så wrånge.
Doch min fåwitska wtst tu wist/
O Gudh/ också min stora brist/
Som thetta seer och dömer/
Och ingen ting bortglömmer.

3. Ty beder jagh så innerlig/
Låt them icke fåå skam på migh/
Som, tigh/ HErre/ förbida:
Städ icke HErre Zebaoth/
At för tin skull blifwa til spott
The tigh sökia i sin qwida.
För tina skull Israels Gudh
Också för tin rättwisa budh/
At the elj öfwerträdas/
Måste jagh så försmädas.

4. Mina bröder hafwa sigh bortwändt/
Mins moders barn är jagh okänd/
The wilia migh intet weta.
Thet nijt som jagh om titt huus bär/
Ther af hafwer jagh tigh så kär/
Män migh så swåra fräta.

Jagh S All