Sida:Psalm1695-2.djvu/114

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
462 Om Gudz Ord och Församling. 463

Then Himmel skiör: hielp HErre kär/
At wij then hamnen finne!
Så sucke wij/ ach! stat oss bij/
Haf oss/ o Gudh/ i minne!

229.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 229 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/229 saknas

1. ACh! blif hos oss o JEsu Christ!
Ty afton är nu kommen wist/
Tin helga läros klara lius/
Låt altijd lysa i titt huus.

2. Nu är en fast bedröflig tijd;
Förlän förthenskull/ HErre blijd/
At wij behålle i wår nödh
Tin Sacrament in til wår dödh.

3. Heelt syndigt går nu hos oss til;
Tin Kyrckio hielp/ o JEsu mill!
Gif krafft och styrckio medh titt Ord/
Så at thess werckan warder spord.

4. Behålt oss endast widh titt Ord/
Förhindra Satans trugh och mord:
Så at tin Kyrckia i all tijd
Må see at tu äst henne blijd.

5. Tu wärdes/ HErre/ see ther til/
At mången lärer som han wil:
Förnuftet wil nu mästra Gudh/
Och tadla på thess Ord och Budh

6. The stålta andar dämpa nidh/
Som sträfwa fast medh allan ijd/
At föra nytt på banen an/
Förfalska så tin läro sann.

7. Then saak är tin/ o JEsu mill/
Then ähra kommer ock tigh til;
Förthenskull på thens sido stå/
Som titt Ord här förswara må.

8. Titt Ord är i wår nödh och sorg/
Wår säkra tröst och fasta borg:
Ther widh behålt tin Kyrckio reen;
Och frija henne från alt meen.

9. Gif at titt Ord oss lyser så/
At wij i mörckret intet gå;
Men genom thenna jämmerdahl
Må wandra til tin Himmelssaal.

Om HErrans Sabbaths Dagh.

230.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 230 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/230 saknas

5. Tu Nnn I dagh