Sida:Psalm1695-2.djvu/120

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
474 Om Antichristo. Om Antichristo. 475

8. Nu haar man mera fruchtat tigh/
Som äst i synden födder/
Än sielf Gudz Son af Himmelrijk/
Then ther för oss är döder.
Tin lagh och bann omkring all land
Fast räddes både man och qwinna:
Nu gifwe Gudh at all tin budh
Må snart en ända finna!

9. Ja/ synder medh thess stora krafft/
Förlätstu swårliga många/
Sade at ingen blef förtapt/
Om tu kunde godzet fånga:
Aldrig war sagt til thenna macht/
At bruka tin egen wilja;
Men medh Gudz Ord then Christna hiord/
Från sina synder skilja.

10. Then helga Skrift haar tu förwändt/
Oss til stoor nådh och wånda/
Och obarmhertigt then förbrändt/
Som mot tigh wille stånda:
Nu hafwer Gudh tin falska budh
All werlden uppenbarat/
Och medh sin ord then klena hiord/
Sina wägar rätt förklarat.

11. Ofödder är then menniskia än/
Som kan alt spel beskrifwa/
Ther Påfwen medh så många alleen
I werlden plågar drifwa;
Medh munckerij och mångt partij/
The honom äro like/
Hans creatur hwart i sin skrudh
Uthstängde från Gudz Rijke.

12. Nu bedie wij tigh/ JEsu båld/
Tu högst i Himmels throne/
Fräls oss från Påfwens grymma wåld;
Och all wår synd försone:
Ty tu alleen förwist är then/
Som hielper och tröstar alla:
Ho tina nådh af öfwedåd
Försmår/ skall ewigt falla.

237.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 237 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/237 saknas

1. GUdh Fader wilje wij prisa/
Och JEsum hans enda Son/
Medh härlig sång och wisa;
Thet är oss til en stoor mohn/
At wij honom tacke och ähre/

Hans Ooo 3 Och