Sida:Psalm1695-2.djvu/44

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
322 Om Christi Upståndelse. Om Christi Upståndelse. 323

Han hafwer afplanat wår synd/
Och döden öfwerwunnit:
All hans rätt och all hans macht/
Som wij tå wore underlagd/
Tog Christus bort allena. Halleluja!

4. Thet war en ganska vnderlig kamp/
Ther döden och lifwet stridde/
Lifwet fick seger och öfwerhand/
Och döden nederträdde.
Thet hafwer oss Skriften sagt
At dödh hafwer döden nederlagt/
Han är nu på skam kommen. Halleluja!

5. Här är thet rätta Påska Lamb/
Om hwilket Gudh hade budit/
På korsset för oss offrat fram/
Oskyldigt pijnt och dödat:
Thess blodh stänckes på wår dör
Och håller döden vtan för/
Eij kan Förderfwaren skada. Halleluja!

6. Så fire wij then höga Fest
Medh hiertans frögd och gamman:
JEsus Christus han är oss näst/
Vplyser oss allasamman;
Han är sielf then Solen klar
Som vplyser och giör vppenbar
Alt syndzens mörcker och fahra. Halleluja!

7. Wij äte nu och lefwe wäl
J thessa sotebrödz dagar:
Then gamle surdeg ware eij til/
Som oss til synden drager.
Christus är then rätta kost
Som siälene gifwer styrckio och lust/
Troon kan ingen annan lida. Halleluja!

164.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 164 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/164 saknas

1. JEsus Christus han är worden Ett offer för oss alla.

2. Ett meenlöst Lamb led döden/ Och giorde een förlikning Emellan Gudh och oss til ewig tijd.

3. Döden och lifwet stridde/ Men lifwet wann tå

Chri- Ss 3 seger/