Sida:Psalm1695-2.djvu/46

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
326 Om Christi Upståndelse. Om Christi Upståndelse. 327

166.
Se tonen Num. 167.

1. SIgh frögde nu hwar Christen man/
At JEsus Christus seger wann:
Och hans Gudom wardt vppenbar/
Såsom een Morgonstierna klar.

2. Thet war så skrifwit i Gudz lagh/
Han vpståå skulle på tredie dagh:
Han hade lidit hårdan dödh
Och frälsat oss af dödsens nödh.

3. Men grafwen blef bewarad så/
Han skulle ingalund upståå:
Ther halp hwarken wacht eller wård/
Han gick igenom stenen hård.

4. Helwetet hafwer mist sin krafft/
Satan hafwer nu ingen macht:
Ty Christus är upstånden wist
Såsom han sielfwer sade sidst.

5. Thess tackom wij tigh JEsu kär/
Som från döda upstånden är:
Låt oss wara thess wärdige
Medh tigh upståå rättferdige!

167.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 167 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/167 saknas

1. Upstånden är wår HErre Christ/ Halle: Halleluja!
Alles wår Frälserman förwist/ Halle: Halleluja!

2. Wore han eij upstånden/ Halle: Halleluja!
Wore werlden fårgången: Halle: Halleluja!

3. Men efter han upstånden är/ Halle: Halleluja!
Så lofwom wij wår HErra kär. Halle: Halleluja!

4. Om Påskadagh thet sigh begaf/ Halle: Halleluja!
Tre qwinnor uth til Christi graf Halle: Halleluja!

5. Gingo alt om then morgonstund/ Halle: Halleluja!
Medh smörjelse til många pund. Halle: Halleluja!

6. När the tijt kommo alla tre/ Halle: Halleluja!
Twå Änglar fingo the ther see: Halle: Halleluja!

Ängelen.

7. Förskräckes icke qwinnor här/ Halle: Halleluja!
JEsus Christus upstånden är. Halle: Halleluja!

Maria.

8. O Ängel kär/ o Ängel fijn! Halle: Halleluja!
Hwar finner jagh tå HErran min? Halle: Halleluja!

Ängelen.

9. Han är upstånden säger jagh/ Halle: Halleluja!
Nu på then helga Påskadagh. Halle: Halleluja!

Maria.

10. Låt oss tå see wår Herra Christ/ Halle: Halleluja!
Om han ock är upstånden wist. Halle: Halleluja!

Ängelen.

11. Kommer och skoder medh grann acht Halle: Halleluja!
Rummet ther han war innelagd. Halle: Halleluja!

Maria.

12. Han är borto/ han är eij här/ Halle: Halleluja!
Wisa oss honom/ Ängel kär: Halle: Halleluja!

Up- Tt Änge-