Sida:Psalm1695-2.djvu/47

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
328 Om Christi Upståndelse. Om Christi Upståndelse. 329

Ängelen.

13. Seer klädet ther han vthilåg/ Halle: Halleluja!
Swepter in til then tredie dagh. Halle: Halleluja!

Maria.

14. Nu märcke Wij at thet är wist/ Halle: Halleluja!
Vpstånden är wår HErre Christ. Halle: Halleluja!

Ängelen.

15. Går bort i Galilee land; Halle: Halleluja!
Som han sagt hafwer/ finnes han. Halle: Halleluja!.

Maria.

16. Hafwer tack Änglar både twå: Halle: Halleluja!
Medh stoor frögd gå wij här ifrå. Halle: Halleluja!

Ängelen.

17. Går bort och säger Petro thet/ Halle: Halleluja!
The andra hans Lärjungar medh. Halle: Halleluja!

Maria til Folcket.

18 Nu siunger medh migh hawar och en. Halle: Halleluja!
Christus är vpstånden igen. Halle: Halleluja!

Gemene Man.

19. Låter oss nu alla wara gladh: Halle: Halleluja!
Och lofwa Gudh i allan stadh. Halle: Halleuja!

168.
Se tonen Num. 167.

1. Vpstånden är wår HErre Christ/ Halle: Halleluja!
För hela werldsens tröst förwist. Halle: Halleluja!

2. För oss han led then bittra dödh/ Halle: Halleluja!
At hielpa oss arma af nödh. Halle: Halleluja!

3. Befalte qwinnorna altså/ Halle: Halleluja!
Til Galileen nu bortgåå. Halle: Halleluja!

4. Lärjungomen i bären bodh/ Halle: Halleluja!
At Ährones Konung vpstod. Halle: Halleuja!

5. J thenna helga Påska=frögd/ Halle: Halleluja!
Lofsiungom Gudh i Himmels högd. Halle: Halleluja!

6. Prijs ske then Helga Trefallighet/ Halle: Halleluja!
Lofsiungom Gudh i ewighet. Halle: Halleluja!

169.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 169 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/169 saknas

1. THen HErren båld Gudz Faders Son
Kom nedh til oss af Himmels thron:
J en person sann Gudh och Man/
En hielte härlig seger wann.
Från Satan/ synd och ewig nödh
Haar JEsus frälst medh hardan dödh.

2. Af döda han vpstånden är
Som seger oss til handa bär;
Ty dödh och Satans grymma macht
Haar Christus vnder föttren lagt.

5. I Tt 2