Sida:Psalm1695-2.djvu/49

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
332 Om Christi Upståndelse. Om Christi Upståndelse. 333

För tin kamp/ o JEsu käre/
Tigh nu hela werlden ähre!

8. Gif o JEsu migh tin nåde!
Fräls migh från en ewig wåde/
Låt migh nu medh tigh vpståå
At jagh tin frijd niuta må;
Sidst at jagh tigh ewigt lofwar/
När jagh tigh i glädien skådar.

171.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 171 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/171 saknas


1. JEsus Christus wår Frälserman
Som döden öfwerwann/
Han är vpstånden/
Döden hafwer han fången/ Kyrie Eleeson.

2. Then som vtan synd född war/
Wåra synder han bar/
Hafwer Gudh försonat/
At wij äre förskonad; Kyrie Eleeson.

3. Dödh/ synd och Diefwulens macht
Hafwer han nederlagt/
Han hielper alla
Som honom åkalla. Kyrie Eleeson.

172.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 172 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/172 saknas


1. LÅt oss nu JEsum prisa
Som är wår högsta tröst;
Låt oss wår frögd bewisa
Medh tacksam sång och röst:
Ty han är nu vpstånden
Vhr grafwen/ och sij/ wånden
Är vthi seger wänd.

2. Thet Leijon haar nu wunnit/
Som är af Juda stam/
Fast thet war förr hårdt bundit/
Och slachtat som ett lamb;
Men thet haar döden dråpet/
Och helw'tis wåld giordt håpet/
Oss arma fångar frälst.

3. Then Simson som war fången
Haar sielf förlossat sigh/
Och för oss öpnat gången;
At wij ock gladelig

172. Uhr