Sida:Psalm1695-2.djvu/53

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
340 Om Christi Himmelsfärd. 341

9. Up min siäl min munn och tunga/
Up mitt Hierta och min röst/
Til att prisa och lofsiunga
JEsum som haar återlöst:
JEsum tacka och berömma/
JEsu godhet aldrig glömma.

X.

Om Christi Himmelsfärd.

175.
Se tonen Num. 316.

1. JEsu! tu äst wår salighet/
Alt wårt begär och kärlighet/
Tu/ som äst Gudh och skapare blijd/
Blefft Man i werldens sidsta tijd.

2. Barmhertighet tigh öfwerwann/
At tu tog bort wårt syndaband:
Tu gaf tigh i then bittra dödh/
Och frälste oss af dödsens nödh.

3. Til Helwetet tu nedersteg/
En Seger-Herre wijste tigh;
Foor sedan til titt Faders land/
Och sitter på Gudz högra hand.

4. Tin godhet och barmhertighet
Haar oss then salighet betedt:
Men wår förtienst thet eij förmå/
At wij the nåder skulle fåå.

5. Ty tackom wij tigh JEsu Christ/
Som hafwer oss then nådh bewijst:
Lof/ prijs och tack i ewighet
Ske tigh för tin barmhertighet.

176.
Se tonen Num. 167.

1. UPfaren är wår HErre Christ/ Halle: Halleluja!
När han upstånden war förwist. Halle: Halleluja!

2. Then medh then bittra korssens dödh/ Halle: Halleluja!
Uthströk all werldsens synd så snödh. Halle: Halleluja!

3. Oss arma älskade han så/ Halle: Halleluja!
Som hade måst i döden gåå. Halle: Halleluja!

4. Ty är han nu sin Fader lijk; Halle: Halleluja!
Regerande i Himmelrijk. Halle: Halleluja!

5. Och för oss arma syndare/ Halle: Halleluja!
Är han en godh Förmyndare. Halle: Halleluja!

6. Hörer i Galileeske män/ Halle: Halleluja!
Hiwij seen j up i Himmelen? Halle: Halleluja!

7. Som HErren JEsus hädan upfoor/ Halle: Halleluja!
Så kommer han medh ähra stoor. Halle: Halleluja!

8. J thenna stora segers frögd/ Halle: Halleluja!
Lofsiungom Gudh i Himmels högd. Halle: Halleluja!

9. Prijs ske then Helga Trefallighet/ Halle: Halleluja!
Lofsiungom Gudh i ewighet. Halle: Halleluja.

177.

Koral nr 177 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/177 saknas

176. 1. Nu