Sida:Psalm1695-2.djvu/61

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
356 Om then Helga Anda. Om then Helga Anda. 357

Galilea är theras heem/
Sade/ hwart wil thet lända på/
At the främmande mähl förstå?

8. The andre giorde spee af them/
The äro alle druckne män:
Men Petrus sade gier grann acht
På thet som nu här blifwer sagt.

9. Tog text för sigh af Joels book/
Språk ock af Dawidz Psalter nogh/
J theras hierta talet gick/
En part tå annat sinne fick.

10. Ach! bröder säger oss doch frij/
Til sakena hwad giöre wij:
Wij äre i then kunskap blind/
Förlöser oss af thenna synd.

11. Men Petrus swarar: giörer boot
Och faller JEsu Christ til foot/
Tilbeder vthaf hiertans grund/
Och tager Doop i thenna stund.

12. The giorde efter Petri rådh/
The trodde Christum som han bad/
Mång tusend blefwo genom Doop
Anammade i Christi hoop.

13. Förläna oss o Helge And/
Så blifwa qwitt wårt syndaband/
Efter thet rätta Kyrckio wijs/
Gudh Fader/ Son och tigh til prijs.

186.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 186 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/186 saknas


ANdans helga nåde/ Allas tröst i wåde/
Stadigt tu här blif;
Tu wår plåga släcker/ Och i hiertat wäcker
Kärleks eld och lijf;
Lär tu nu min swaga tunga/
Om tin krafft medh lof af siunga.

2. Tu kant underwisa Oss wår Gudh at prisa
På mång språk och sätt:
Låt tin låga brinna J wår hugh och sinne/
Tigh at älska rätt:
Wärdes oss tin nådh beskära/
För tin gåfwor tigh at ähra.

3. När all nödh och jämmer Hiertat hårdast klämmer/
Låt migh tå hos tigh
Roo och tilflycht finna: Låt min sorg förswinna/
Som här plågar migh:
Kom/ o nåde Sool/ medh gamman/
Lys och gläd oss allasamman.

186. 4. Kom