Sida:Psalm1695-2.djvu/63

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
360 Om then Helga Anda. Om then H. Trefallighet. 361

Och öfwa kärlek utan list;
Min hielp ästu allena.

4. Uppå min sida altijd stå/
At Satan migh eij skada må/
Eij heller migh förföra.
Medh minom anda witne bär/
At ett Gudz barn jagh också är/
Thet han wil saligt giöra.

5. Jagh kännes widh min swaghet all/
Jagh weet eij hwad jagh bedia skal/
Hwad gagnar eller skader.
O Helge Ande bed för migh/
Medh suckan lär migh innerlig
Mitt Abba käre Fader.

6. Migh uthi tine nådh bewar/
Som alt i tine händer haar/
Min kötzlig hugh förandra.
Hwad jagh haar syndat/ gif migh til;
Styrck migh at jagh godt giöra wil/
Och i tin fruchtan wandra.

7. Gif lycko/ Gudh/ til all godh werck/
Befrämja thet och krafften stärck
At jagh alt meer tiltager
J wijsdom/ ålder också nådh/
Och altijd följer tina rådh/
Och giör hwad tigh behager.

8. Hielp migh at nyttia tiden rätt/
Och skaffa nytta på alt sätt/
Mitt pund eij nedergrafwa.
Ty then som Gudh eij tiena wil/
Men giör hwad werlden hörer til/
Han kan eij framgång hafwa.

9. O frögde Ande stat migh bij
J all then sorg jagh kommer i/
Hälst när migh döden kallar;
Tå hielp at jagh må Christelig
Få skiljas hädan/ när jagh tigh
Min siäl i hand befaller.

XII.

Om then Hel. Trefallighet.

188.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 188 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/188 saknas


1. O Fader wår/ barmhertig och godh/
Som oss wille til tigh kalla/

Men Zz 2 Och