Sida:Psalm1695-2.djvu/7

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
248 Jule Högtijds Psalmer. 249

1. EEn Jungfru födde ett barn i dagh/
Thet wij skole prisa och ähra;
J thet hafwer Gudh ett godt behag;
Han biuder oss höra thes lära.
Wore icke thet barnet i werlden födt/
Tå skulle hwar man ewinnerliga dödt;
Nu äre wij frälste alle.
Lofwad ware tu JEsu Christ/
Som oss hafwer frälst af Diefwulens list/
Medh pino och dödsens galla!

2. The Herdar wachtade theras hiord/
J marckene ther the lågo;
The fingo höra Ängelens ord;
Gudz klarhet the ock sågo:
Jagh bodar eder stoor glädie och gamman/
Som warder folckena allesamman.
Wäl them som hafwa Gudz Anda.
J dagh föddes JEsus Christus/
Som HErren är i Dawidz huus;
Han frälsar af dödsens wånda.

3. Thet Himmelska hährskap medh höga röst/
Begynte medh Ängelen siunga:
The lofwade Gudh medh glädie och tröst/
Så siungandes medh en tungo:
Prijs ware Gudh i högdene;
Frijd ware ock på jordene:
Menniskiom en godh wilje.
Gudh ware lof för nåde och frijd/
Som han oss sände medh Sonen här nidh;
Then aldrig ifrån oss skilje!

128.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 128 [visa] [redigera] [historik] [rensa sidcachen]

Sida 1Sida 2
Menni- Ji 2 Hwar