Sida:Psalm1695-2.djvu/8

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
250 Jule Högtijds Psalmer. 251

1. HWar Christrogen frögde sigh
Vthaf hiertat innerlig;
Gud är oss miskundelig:
Han är oss när född af jungfru Maria.
Här fullbordas thet kungiorde Gabriel.
Eija! Eija!
Gudz Ord är nu wordet kött/
Af een jungfru är thet födt/
Wardt Menniskia.
J dagh föddes JEsus Christus/
JEsus Christus i Jsrael.
Gudh wardt här Man;
En Konung sann wardt här en träl.
Stort är hans Namn/
En trygger hamn/ Jmmanuel/
Som Jungfrun förkunnat wardt af Gabriel.

2. Vthaf Jesse root en green/
Född är vtan syndameen/
Gudz Son af jungfru reen.
Han är oss när/ född af jungfru Maria.

3. Priser Gudh qwinnor och män:
Ährer thenna Konungen:
Siunger thenna lofsången:
Han är oss när/ född af Jungfru Maria.

4. Zion medh Hierta och röst/
Lofwa Gudh tin enda tröst/
Som tigh hafwer återlöst:
Han är oss när/ född af jungfru Maria.
Här fullbordas thet kungiorde Gabriel.
Eija! Eija! zc.

129.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 129 [visa] [redigera] [historik] [rensa sidcachen]

Musical scores are temporarily disabled.


1. All then ganska Christenhet
Prisar Gudz barmhertighet/
För hans stora kärlighet.
Thet är nu skedt/ som spådt hafwer Esaias:
Gabriels Ord the äro fullkomne nu.
Eija! Eija! een jungfru hafwer ett foster födt/
Thet Gudh Fader hade jätt i fordom tijd.
Nu är född en Frälsermann/ en Frälsermann i Jsrael

129. All Ji 3 Af