Sida:Psalm1695-3.djvu/146

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


War oss barmhertig.

3. Wij som lefwe eij som oss bör/
I synd altijd falle:
Ho är then oss starcka giör
Emot synder alla?
Then Helge Ande allena/
Som drifwer synd af hiertat bort;
Hans är thet som wäl är giordt.
Helige HErre Gudh/ Helige starcke Gudh/
Helige barmhertige Frälsare/
Tu ewige Gudh; låt oss icke förtappas
I then ewinnerliga dödh:
War oss barmhertig.


>399.

1. HEla werlden klagar sigh/
Wij måste döden lida:
Ingen är miskundelig/
Ho wil för oss strida?
Thet hafwer synden allena giordt/
Som öpnade för oss dödsens port;
Therföre må wij qwida:
Kyrie Eleeson/ Christe Eleeson.
Wij äre alle Adams barn
Snarde uthi syndsens garn. Kyrie Eleeson.

2. Mitt i döden gå wij här/
Ändoch wij nu lefwe:
Ingen hörer wårt begär/
Som wil lifwet gifwa:
Ho kan slippa af thenna öö?
Wij måste allesammans döö/
Och til asko blifwa:
Kyrie Eleeson/ Christe Eleeson.
Är thet wij stoor sorg och gråt/
Siäl och kropp skal skiljas åth? Kyrie Eleeson.

3. Wåre wänner falla ifrå/
Oss en spegel warda:
Samma wägh wij måste gåå/
Smaka döden hårda:
Ho är fattig/ ho är rijk?
Wij äre fast hwar annan lijk;
Låt oss ther om wårda.
Kyrie Eleeson/ Christe Eleeson.
Hwij täncker man eij ther uppå/
Mitt i döden wij här stå? Kyrie Eleeson.