Sida:Psalmodikon.pdf/303

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Korrekturläsningen av denna sida är påbörjad men inte fullständig. Se kommentarer i historiken och på diskussionssidan
265

I. 1 +3? Stor terz. II. +3 4? Liten secund. III. 4 +2? Liten underterz. IV. +2 5? Ren quart. V. Enklang. VI. 5 x4? Liten undersecund. VII. x4 5? Liten secund.

Här förekomma twenne rader, som endast äro ett upprepande af de redan genomgångna.

Femte Raden:

I. Enklang. II. 5 +3? Liten underterz. III. +3 +6? Ren quart. IV. +6 5? Stor undersecund. V. 5 4? Stor undersecund. VI. 4 +3? Liten undersecund. VII. +3 +2? Stor undersecund.

I. +2 +3? Stor secund. II. +3 1? Stor underterz. III. 1 4? Ren quart. IV. 4 +3? Liten undersecund. V. +3 +2? Stor undersecund. VI. Enklang. VII. +2 1? Stor undersecund.

På detta sätt examineras hwarje psalm innan den sjunges, och bör detta ske förr än tetrachorderna, skalan och dess interwaller sjungas, på det att minnet af deras ljud icke sedan genom läsningen må förswagas och döfwas. Alla dessa fyra förberedande öfningar äro afgjorda på några minuter, sedan någon grad af färdighet är wunnen.

Uppnämnandet af psalmernas intervaller bör icke förbigås förr, än lärjungarna af wana, som blifiwt, natur, genast se tonstegen, hwari melodierna gå. Uppgifwes det förr, så kommer ungdomen att sjunga blindt, utan begrepp om mechanismen af sin sång, wet ej att reda sig när en ny psalm förekommer, och är i beständig fara att glömma den en gång redan inlärda melodien, eller förblanda den med andra. Det är, utan hjelp af begreppet, fast omöjligt att lära [?] psalmmelodier utantill, och med den säkerhet behålla dem i minnet – hwilket dock måste ske, om sången skall stiga [?] andagt [1]

  1. Se första noten till sidan 226 i denna uppsats. Andagt är omöjlig utan frihet, och kan således icke stiga till full styrka förr, än den, som sjunger kan sjunga ur minnet. Författaren tillstyrker derföre, att man, äfwen sedan interwallerna äro till färdighet kända, dock låter psalmens nummer uppläsas, för att, genom begreppet, hjelpa minnet att fatta och behålla sången.
34