Sida:Röda nejlikan 1907.djvu/258

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

C. W. K. Gleerups ungdomsböcker.

»Säkert skola alla, både gossar och flickor i åldern 12—15 år, finna denna bok »väldigt rolig.» (Lunds Dagblad.)

N:o 9. Ur Shakespears skådespel. Berättelser för ungdom av Mary Macleod. Översättning av Karin Jensen, född Lidforss. Med 94 illustrationer. Inb. 3 kr. 50 öre.

»Detta vackra arbete bör icke tillåtas att drunkna i julboksflödet, det förtjä­nar i sanning att långt framåt få flyta ovanpå.» (Värmlands Dagblad.)

N:o 10. Den yngsta flickan i skolan. Av Evelyn Sharp. Översätt­ning av M. R—g. Med 5 illustrationer. Inb. 2 kr.

»Det är en rad verkligen goda bilder från en engelsk flickskola, och hjältin­nans bröder, några rätt okynniga pojkar, sätta emellanåt riktigt liv i spelet. När man slutat boken, har man rent av fått den lilla »pojkflickan» kär.» (Svensk Läraretidning.)

N:o 11. Darrel från Sagoöarna. Av Irving Bacheller. Översättning från engelskan av Karin Jensen, född Lidforss. Inb. 2 kr.

»En i allo märklig bok, som har alla förutsättningar att fängsla den mognare ungdomen. Det är länge sedan vi läste en så originell ungdomsbok.» (Svensk Läraretidning.)

N:o 12. Kobo. Berättelse från rysk-japanska kriget. Av Herbert Strang. Översättning av Karin Jensen, född Lidforss. Inb. 3 kr. 50 öre

»Bland årets ungdomsböcker torde, utan överdrift sagt, denna färgrika skild­ring taga priset. Boken är dessutom så intressant genom de i berättelsen tätt in­flätade trådar av japansk kulturhistoria, att den med odelat nöje kan läsas även av äldre och då härtill lägges, att översättningen förefaller vara utförd med verklig talang torde tillräckligt vara antytt för att framhålla värdet hos denna icke vanliga äventyrsskildring.» (Stockholms Dagblad.)

N:o 13. Kapten Horns äventyr. Av Frank R. Stockton. Översättning av Karin Jensen, född Lidforss. Inb. 3 kr. 50 öre.

»Berättelsen, som är skriven med författarens vanliga talang och humor, läses med spänt intresse, och även läsare av mer mogen ålder än den för även­tyrsböckernas publik vanliga hava svårt att lägga boken ifrån sig, förrän de sett kaptenen och hans skatt i säkerhet.» (Aftonbladet.)

N:o 14. Mästarens fiol av Myrtle Reed. Översättning av Henning Wendell. Inb 2 k 75 öre.

»Det är sällan man inom ungdomslitteraturen möter något så genomgående sakligt, som denna alltigenom intagande och fina skildring. Boken hör till dem, som ha en viktig mission att fylla, nämligen att hos den läsande ungdomen verka till smakens och hjärtats förädling.» (Nya Dagligt Allehanda.)

N:o 15. Vem var den skyldige eller arvingen från Kanada. Av Robert Leighton. Översättning av Karin Jensen, född Lidforss. Inb. 2 kr. 50 öre.

»För något försigkomna ungdomar, som icke hava för klena nerver, bör denna berättelse vara synnerligen intressant.» (Göteborg Handels- och Sjöfartstidning.)

N:o 16. Jack Brown från Mukden. En skildring från rysk-japanska kriget. Av Herbert Strang. (Utgivare av »Kobo»). Översättning av Karin Jensen, född Lidforss. Inb. 3 kr. 50 öre.

»Författaren till detta arbete var förliden jul representerad på vår bokmarknad med »Kobo», likaledes med ämne från rysk-japanska kriget. »Jack Brown från Muk­den» är en ännu intressantare pojkbok. Den är fylld av spännande äventyr och märk­värdiga situationer samt skall nog få sin mycket stora publik.» (Tidning för Sverges läroverk.)

N:o 17. Den röda nejlikan. En skildring från franska revolutionen. Av Baronessan Orczy. Översättning av Karin Jensen, född Lidforss. Med 8 helsides-illustrationer. Inb. 2 kr. 50 öre.