Sida:RD 1935 34.djvu/278

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Jordbruksutskottets utlåtande Nr 43 . 7 Läneuäm l 1141 19:12 års lånomodel 1988 lr! lånemedel ¿|,||,| lo,000,000 kr. Io,000,000 kr. Hfmn. Il11dg0t11r0t 1932/1983 ßlxdgatlret 1933/1984 "Jam -, - W ..-W "- 1161-111164 416111111 """"' °'""" k°"' ßevilulae 4166166 mm" 'kw k°"' 111112141: tant återbetalas 'l tant återbetala mmm nnlnl antal ÖV" 750 antal kr. mms* kr, antal kr, Ä mnmß kr. "omr Stockholms lins och stads Uppsala läns Sodermanlands lans .... . - Östergötlands läns ---- - Jonköpings läns Kronobergs läns"Kalmar läns södra - - - - - - - 1 Gotlands läns- - - ißlekinge läns 1 E Malmöhus läns - 1 Hallands läns 1 Göteborgs och Bohus läns iãlvsborgs läns norra .. |Ã1vsbo1-gs läns södra 1 Skaraborgs läng .......... .. två1-mlandg lång .......... .- 1 Örebro lång . . . . . . . . . . . . . . . . .. , Västmanlands läns -- - 1 Kopparbergs läns Gävleborgs läns ----- - v.. "Kalmar läns norra -- - 251 410 378 475 1,020 1,118 194 235 394 675 Kristianstads läns 1,549 783 705 655 762 502 832 588 518 341 367 821 Västernorrlands läns 1,402 Jämtlands lång . . . . . . . . . . .. 1,209 Västerbottens län Norrbottens läns 2,538 3,203 146.660 261,600 279,660 620.460 662.200 669.460 129.000 169.600 199.000 669.960 606.460 666.200 426.460 670.247 471.660 600.000 610,960 467.707 226,100 211.660 266.660 616.060 700,000 666.296 1 .al-4,960 1,666,629 129 98 241 366 1 14 335 93 1 10 105 91 312 598 496 544 584 231 458 465 50 217 309 353 474 36 205 559 66,162 47,269 146.640 164.479 66.666 116.400 40,660 67,404 61,607 61,270 106.166 696.120 196,766 196.109 629.622 69,624 461,279 629.727 16,460 96,402 170.026 209.696 164.006 16,600 74,960 164614 300 347 314 465 1,180 1,243 175 259 557 735 1,532 441 586 468 744 335 703 310 1.036 358 214 836 1,674 2,185 8,802 3,71 6 96,466 90.700 166.400 144,226 469,499 469.600 66.660 124.460 127.900 246.260 460.060 226.600 209.060 164,o-10 241.470 16-1,426 260.600 146.460 221.660 12o,900 66.900 269.060 479.160 646.670 1,619,210 1,a07,660 40 13 75 110 32 36 13 44 l 9 129 218 112 391 150 16 458 106 7 77 62 125 4 o.709 4,676 61,060 26,622 12,960 6,460 2.929- 16,224; 100 1,587 34,350 97,692 64,769 1 12,502 46,060 3,941' 143.593 49,762 1,400 23,870 13,655 30,000 1,670, 33 25 88 122 163 44 53 44 36 84 142 44 60 153 96 133 223 30 25 109 41 73 36 158 191 Summa 22,025 12,518,728 7,573 3,724,539 24,415 8,128,834 2,228 706662 2,206