Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/14

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


12 Nr 1. Fredagen den 12 januari. Företogs val av fyra ledamöter för att jämte talmannen tillsätta kanimarens kansli och vaktbetjäning; och befunnos efter valförrättningens slut därtill hava blivit utsedda: herr Bergman . . . . . . . . _ . _ . . . . . . . med 83 röster, » Björnsson _ . . . . . . . . . . . . . . . . . >> S3 » , »Borell.__.... . . . - . . . _. »S3 Y, » Hansson, Sigfrid . . . _ - _ _ _ >> 83 >> Anställdes val av fyra ledamöter för att deltaga i talmansöverläggningarna; och befunnos efter valförrättningens slut därtill hava blivit utsedda: herr Hamrin . . . . . . . . . . . . . . . . _ - _ med 68 röster, » Johansson, Johan Bernhard _ . . >> 68 » . » Westman . . _ . . . . . . . _ . . . . . . . >> 68 » . >> Åkerberg . . . . . . . . _ _ . _ » 68 » Företogs val av tvâ ledamöter att hava_ inseende över riksdagens kansli; och befunnos efter valförrättningens slut därtill hava blivit utsedda: herr Björkman _ . _ . . . . . . . . . _ . . . . _ med 51 röster, 2 Wahlmark _ . . . . . . _ . . . . . . . _ . » 51 » . Föredrogs och lades till handlingarna Kungl. Maj :ts nästlidna dag pårikssalen överlämnade berättelse om vad i rikets styrelse sedan sista lagtimariksdags sammanträde sig tilldragit. Vid föredragning av Kungl. Maj :ts under gårdagen på rikssalenöverlämnade proposition nr 1, angående statsverkets tillstånd och behov underbudgetåret 1934/1935, blev densamma på begäran bordlagd. Föredrogs och hänvisades till statsutskottet riksdagens âr 1933 församlade revisorers berättelse om verkställd granskning av statsverkets jämte därtill hörande fonders tillstånd, styrelse och förvaltning för tiden 1 juli 1932- 30 jimi 1933. l Föredrogs och hänvisades till bankoutskottet riksdagens är 1933församlade revisorers berättelse angående riksbanken. Föredrogs och hänvisades till bankoutskottet riksdagens år 1933församlade revisorers berättelse om verkställd granskning av riksgäldskontoretstillstand och förvaltning för tiden 1 juli 1932-30 juni 1933 m. m. Föredrogs och hänvisades till behandling av lagutskottjustitieombudsmannens till innevarande riksdag avgivna ämbetsberättelse.