Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/146

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


114 Nr 3. Onsdagen den 17 januari e. m. Föredrogs och hänvisades till statsutskottet den av herr Roos och herr Bodin, Gunnar, väckta motionen, nr 18, angående sprängnings- ochmuddringsarbetenas i Fårösund snara slutförande. Föredrogs och hänvisades till bevillningsutskottet den av herr Pettersson, Anton, väckta motionen, nr 19, om höjning av tullen å. potatis. Föredrogs och hänvisades till bankoutskottet den av herr Björclc, Wilhelm och herr Bergqvist väckta motionen, nr 20, om årliga understöd åtnomadskolinspektören E. Bergströms änka och minderåriga barn. Föredrogs och hänvisades till behandling av lagutskott herr Frändénsmotion, nr 21, om revision av jorddelningslagens bestämmelser angåendebehandlingen av frågor rörande rätten till vattenområden och fiske vidjorddelningsförrättningar. Föredrogs och hänvisades till jordbruksutskottet den av herr Andersson, Nils, väckta motionen, nr 22, om älgskadefondens uppdelande i länsfonder m. m. Föredrogs och hänvisades till ett tillfälligt utskott den av herr Pettersson, Anton, m. fl. väckta motionen, nr 23, om utredning rörande omfattningen av gifta kvinnors anställning i statlig och kommunal tjänst och om möjligheterna till förtidspensionering av dem. Avgåvos och bordlades nedannämnda motioner: nr 30, av herr Andersson, Elof, m. fl., om anslag till det frivilligaskytteväsendets befrämjande; nr 3'1, av herr Sjödahl, om höjning av anslaget till avlöningar tillickeordinarie befattningshavare vid riksarkivet; nr 32, av herrar Sandegård och Björkman, om ökat anslag till extraarvoden åt gymnastiklärare; nr 33, av herr Olsson, Oscar, om förhöjt anslag till Bokstugan,studiecirklarnas tidskrift; - nr 34, av herr Borell m. fl-., om pension åt förutvarande stenografen hos första kammaren A. W. Fredén; samt nr 35, av herr Pettersson, Anton, och herr 'von Heland, om anslag till Svenska landsbygdens studieförbund. ' .Tusterades protokollsutdrag för denna dag, varefter kammarenssammanträde avslutades kl. 12.59 på natten. In fidem G. H. Berggren.