Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/147

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Torsdagen den 18 januari. Nr 3. 115 Torsdagen den 18 januari. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Föredrogs och hänvisades till bankoutskottet Kungl. Maj :ts proposition nr 54, med förslag till lag om sparbankernas säkerhetskassa. Föredrogos och hänvisades till statsutskottet nedannämnda motioner: nr 24, av herrar Bergqvist och Sandström, om uppförande ä ordinarie stat av vissa extra ordinarie konstapelsbefattningar vid fästningspolisen i Boden; nr 25, av herrar Bergqvist och Sandström, om särskild ersättning åtfästningspolispersonalen i Boden vid viss tjänstgöring i fort; nr 26, av herr Karlsson, Oscar Gottfrid, om viss retroaktiv tillämpning av beslut rörande Linköpings stads placering i dyrortshänseende; samt nr 27, av herr Pålsson, om indragning av dyrtidstilläggen vid vissabefattningar i statens tjänst. Föredrogs och hänvisades till jordbruksutskottet herr Pålssons motion, nr 28, angående prissättningen å jordbruksprodukter. Föredrogs och hänvisades till ett tillfälligt utskott den av herr Ehrnberg m. fl. väckta motionen, nr 29, om utredning och förslag angåendetillverkning och avsättning av vin av svenska frukter och bär. Föredrogos och hänvisades till statsutskottet nedannämnda motioner: nr 30, av herr Andersson, Elof, m. fl., om anslag till det frivilligaskytteväsendets befrämjande; nr 31, av herr Sjödahl, om höjning av anslaget till avlöningar tillickeordinarie befattningshavare vid riksarkivet; nr 32, av herrar Sandegård och Björkman, om ökat anslag till extraarvoden åt gymnastiklärare; samt nr 33, av herr Olsson, Oscar, om förhöjt anslag till Bokstugan,studiecirklarnas tidskrift. Föredrogs och hänvisades till bankoutskottet den av herr Borell m. fl. väckta motionen, nr 34, om pension åt förutvarande stenografen hos förstakammaren A. W. Fredén. Föredrogs och hänvisades till statsutskottet den av herr Pettersson, Anton, och herr von Heland väckta motionen, nr 35, om anslag till Svenskalandsbygdens studieförbund.