Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/149

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


RIKSDAGENS PROTOKOLL. |934. Första kammaren. Nr 4. Lördagen den 20 januari. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Herr statsrådet Ekman avlämnade Kungl. Maj :ts propositioner: nr 55, angående godkännande av överenskommelse mellan Sverige ochFinland angående gemensam bevakning för bekämpande av olovlig införsel av alkoholvaror, m. m. ; och nr 56, med förslag till lag om fullgörande i vissa fall avbetalningsskyldighet i förhållande till utlandet m. m." Justerades protokollen för den 15 och den 16 innevarande månad. Anmäldes och godkändes riksdagens kanslis förslag till riksdagens skrivelse, nr 12, till Konungen angående utseende av ledamöter och suppleanter iutrikesnämnden. Företogs val av tio ledamöter i särskilda utskottet. Därvid avlämnades 88 godkända valsedlar, alla med partibeteckning »Den gemensamma listan» och upptagande namnen på följande personer i denna ordning: herr Wahlmark, » Johansson, Johan Bernhard, » Eriksson, Carl, . Sederholm, Jonsson, Sandén, Tjällgren, Frändén, Rosén, » Nylander. 83%/'¥¥¥ Dessa personer hade alltså utsetts till ledamöter i utskottet. Anställdes val av tretton suppleanter i särskilda utskottet. Därvidavlämnades 54 godkända valsedlar, alla med partibeteckning »Den gemensamma listan» och upptagande namnen på följande personer i denna ordning: herr Sandegård, » Ernfors, » Norman, Anderson, Erik, Andersson, Elof, Andersson, Alfred, » Gustafsson, Per, Första kammarens protokoll 1934. Nr 4. l 358