Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/151

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Lördagen den 20 januari Nr 4. 3 nr 51, av herr Bodin, Karl, m. fl., om sänkning av räntan å lån urvattenkraftslånefonden; nr 52, av herr Berling m. fl., om sänkning av räntan å lån från statensbostadslånefond; nr 53, av herr Stendahl, om beaktande av vissa synpunkter vid fortsattrevision av gällande skatte- och taxeringsförfattningar; nr 54, av herrar Borell och Lindgren, om höjning av tullsatserna för vissa fajans- och porslinsvaror; nr 55, av herr Lindblad in. fl., om tillverkning till avsalu inom landet av porter med 18 procents inbryggningsstyrka; nr 56, av herr Björck, John, om inrättande av ett riksbankensavdelningskontor i Borås; nr 57, av herr Boman m. fl., om sänkning av räntan å. ett frånriksgäldskontoret till aktiebolaget Svenska Amerikalinjen utlämnat län; nr 58, av herr Wahlmark, om pension och understöd åt preparatorn vidSveriges geologiska undersökning G. N. Larssons änka och minderåriga barn; nr 59, av herrar Björkman och Wahlmark, om gratifikation ät vaktmästaren hos statsrevisionen E. A. S. Anderssons änka; nr 60, av herr Berg, Robert, om pension åt f. cl. daglönaren vid flottans varv i Karlskrona A. L. T. Johansson Svensson; nr 61, av herr Bergqvist, om årligt understöd åt föreständarinnan för lapska ålderdomshemmet i Jokkmokk Kristina Margreta Johanna Ullenius; nr 62, av herr Westman m. fl., i anledning av Kungl. Maj :ts proposition med förslag till lag om ändring i vissa delar av 21 kap. strafflagen m. m.; nr 63, av herr Nilsson, Theodor, och herr Sandberg, om skärpning avbestämmelserna rörande inrese- och arbetstillstånd för utländska yrkesutövare; nr 64, av herr Bergström, om utredning och förslag angående enförfattningsenlig reglering av uppsägning av anställning i enskild tjänst; nr 65, av herr Löfvander m. fl., om rätt för arrendator att erhålla ersättning för under arrendetiden utförd cementerad gödselstadsanläggning; nr 66, av herr Walles m. fl., angående förmänsrätt för icke fast anställda handelsresande att utbekomma. fordran för lön och provision; nr 67, av herr Anderson, Erik, och herr Bengtsson, angåendeutflyttningsbidrag vid sådana laga skiften, som motsvara tidigare hemmansklyvningar, m. m.; nr 68, av herr Gustafsson, Per, m. fl., om viss ändring av villkoren för lån ur arbetarsmäbrukslånefonden; nr 69, av herr Bodin, Gu/nnar, m. fl., om ökat anslag till färavelnsbefrämjande; nr 70, av herr Johansson, Johan Bernhard, m. fl., angåendevalbarhetsvillkor för beklädandet av poster i kommunala nämnder och styrelser; samt nr 71, av herr Pettersson, David, och herr Karlsson, Oscar Gottfrid, omnedbringande av räntan å lånfrån pensionsförsäkringsfonden, särskilt sådana, som beviljats för sjukhusändamål. Anmäldes och bordlades bevillningsutskottets betänkande nr 1, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition med underställande av beslut om viss tilläggstull. Justerades _protokollsutdrag för denna dag, varefter kammarenssammanträde avslutades kl. 11.32 f. m. - In fidem G. H. Berggren.