Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/153

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Tisdagen den 23 januari f. m. Nr 4. 5 _ nr _46, av fröken Hesselgren, om anslag till undervisning i hushållsgöromål vid vissa allmänna läroverk; _ nr 47, av herr Bergman m. fl., om ökat anslag till föreläsnings- ochinstruktionsverksamhet för nykterhetens främ_]ande; nr 4_8, av herr Bärg, Anders, m. fl., om ökat anslag till föreläsnings- ochinstruktionsverksamhet för nykterhetens främjande; och nr 49, av herr Ström, Torsten, angående sjömansliuset i Lidköping. Föredrogs och hänvisades till jordbruksutskottet den av herr Bodin, Karl, m. fl. väckta motionen, nr 50, om sänkning av räntan à län urkraftledningslånefonden. Föredrogos och hänvisades till statsutskottet nedannämnda motioner: nr 51, av herr Bodin, Karl, m. fl., om sänkning av räntan å lån nrvattenkraftslånefonden; samt nr 52, av herr Berling m. fl., om sänkning av räntan å lån från statensbostadslånefond. Föredrogos och hänvisades till bevillningsutskottet nedannämnda motioner: nr 53, av herr Stendahl, om beaktande av vissa synpunkter vid fortsattrevision av gällande skatte- och taxeringsförfattningar; nr 54, av herrar Borell och Lindgren, om höjning av tullsatserna för vissa fajans- och porslinsvaror; samt nr 55, av herr Lindblad m. fl., om tillverkning till avsalu inom landet av porter med 18 procents inbryggningsstyrka. Föredrogos och hänvisades till bankoutskottet nedannämnda motioner: nr 56, av herr Björck, John, om inrättande av ett riksbankensavdelningskontor i Borås; . nr 57, av herr Boman m. fl., om sänkning av räntan å. ett frånriksgäldskontoret till aktiebolaget Svenska Amerikalinjen utlämnat lån; nr 58, av herr Wahlmark, om pension och understöd åt preparatorn vidSveriges geologiska undersökning G. N. Larssons änka och minderåriga bam; nr 59, av herrar Björkman och Wahlmark, om gratifikation ät vaktmästaren hos statsrevisionen E. A. S. Anderssons änka; nr 60, av herr Berg, Robert, om pension ät f. d. daglönaren vid flottans varv i Karlskrona A. L. T. Johansson Svensson; samt nr 61, av herr Bergqvist, om årligt understöd ät föreståndarinnan för lapska ålderdomshemmet i Jokkmokk Kristina Margreta Johanna Ullenius. Föredrogos och hänvisades till behandling av lagutskott nedannämndamotioner: nr 62, av herr Westman m. fl., i anledning av Kungl. Maj :ts proposition med förslag till lag om ändring i vissa delar av 21 kap. strafflagen m. m.; nr 63, av herr Nilsson, Theodor, och herr Sundberg, om skärpning av bestäm-, melserna rörande inrese- och arbetstillstånd för utländska yrkesutövare; _ nr 64, av herr Bergström,_ om utredning och förslag angående enförfattningsenlig reglering av uppsägning av anställning i enskild tgänst;