Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/155

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Tisdagen den 23 januari f. m. Nr 4. 7 nr 82, av herr Eriksson, Carl, och herr Granath, om anslag till bidrag för anskaffande av bostäder åt provinsialläkare ä landsbygden; nr 83, av herr Roos och herr Bodin, Gunnar, om byggande av fiskehamn vid Lickershamn; nr 84, av herr Borell, i anledning av Kungl. Maj :ts förslag tillomorganisation av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen; nr 85, av herr Lindmark m. fl., angående sättet för finansiering avutgifterna för de allmänna vägarna; nr 86, av herr Hansson, Jacob, m. fl., om ersättning av statsmedel till vissa kommuner för till aktiebolaget Vin- & Spritcentralen restituerade skattebelopp; nr 87, av herr Larsson, Sam, m. fl., om anslag till en psykiatrisk poliklinik vid serafimerlasarettet; nr 88, av herrar Petrén och Pauli, om anslag till en amanuensbefattning vid farmakologiska institutionen vid universitetet i Lund; nr 89. av herrar Thelin och Björkman, om beredande av statsunderstöd ät Äppelvikens elementarskola; nr 90, av herr Pauli m. fl., om ändrad beräkningsgrund för dyrtidstillägg åt ordinarie befattningshavare vid de allmänna läroverken; nr 91, av herr Olsson, Olof, m. fl., om framläggande för riksdagen av begärd utredning rörande omläggning av skolarbetets inre organisation m. m. ; nr 92, av herrar Thelin och Bagge, angående åtgärder för undanröjande av vissa missförhållanden i samband med utformningen av f933 årsläroverksstadga; nr 93, av herrar W/'agnsson och Sjödahl, angående undervisningen i manlig slöjd vid de allmänna läroverken; nr 94, av herr Källman, om statens övertagande av kommunala gymnasiet i Lidingö; nr 95, av herr Björck, Wilhelm, om viss ändring i grunderna för statsbidrag till undervisning i slöjd vid kommunala mellanskolor och högre folkskolor; nr 96, av herr Sjödahl m. fl., om upprättande av nya parallellavdelningar vid vissa kommunala mellanskolor; nr 97, av herr Sjödahl m. fl., om lönetursrätt för icke ordinariebefattningshavare vid kommunala mellanskolor, vilka vinna befordran till ordinariebefattning vid statliga läroverk; nr 98, av herr Sjödahl m. fl., om ändrade bestämmelser rörande lönetursrätt för lärare vid kommunal mellanskola; nr 99, av herr Wagnsson m. fl., om minskning av anslagen till statens små.- skoleseminarier och till stipendier åt elever vid småskoleseminarier; nr 100, av herr Andersson, Elof, m. fl., om ökat anslag till beredande avutjämning av kostnaderna för folkskoleväsendet; nr 101, av herrar Wagnsson och Sjödahl, om ändrade bestämmelser rörande rätt för vissa lärare vid folk- och småskolor att söka ordinarie lärartjänst; nr 102, av herr Björck, Wilhelm, om statsbidrag till anordnande av slöjd vid vissa barnhem; nr 103, av herr Björnsson m. fl., om ökat anslag till utrustning av etttextiltekniskt laboratorium vid vävskolan i Borås; nr 104, av herr Björkman m. fl., om ökat anslag till understödjande avgymnastik och idrott; . nr 105, av herr Johansson, Johan Bernhard, i anledning av ifrågasattindragning av sjömanshuset i Falkenberg; nr 106, av herr Berg, Robert, och herr Hansson, Jacob, om sänkning av räntan för vissa lån ur statens 'bostadslänefond m. m.; nr 107, av herr Olsson, Olof, m. fl., om statsbidrag från anslaget tillarbetslöshetens bekämpande till hjälp ät förtjänta svenska konstnärer;